Mokslo taikomieji tyrimai

UAB „Privati erdvė“, kaip socialiai atsakinga įmonė, kuriai rūpi Lietuvos ateitis, sėkmingai bendradarbiauja taikomųjų mokslinių tyrimų ir konsultacijų srityje su valstybine aukštąja mokykla -Vilniaus kolegija.

Išsamiau su atliktų mokslo taikomųjų tyrimų tematika ir rezultatais galima susipažinti: 

Vilniaus m. pradinių klasių mokytojų žinių ir nuomonės apie vaikų maitinimąsi ir fizinį aktyvumą analizė (dr. Erika Kubilienė, Giedrė Arlauskė)

Jaunimo gyvensenos pokyčių Lietuvoje 2004‑2014 metais lyginamoji analizė (dr. Žymantė Jankauskienė, Brigita Jonaitytė)

Vilniaus m. ir Biržų m. jaunimo gyvensenos lyginamoji analizė (dr. Žymantė Jankauskienė, Berta Paulavičiūtė)

Skirtingo amžiaus Vilniaus m. jaunimo grupių nuomonės apie maitinimosi ir fizinio aktyvumo poveikį sveikatai tyrimas (dr. Erika Kubilienė, Gabrielė Štulaitė)

Skirtingo amžiaus Vilniaus m. jaunimo grupių nuomonės apie maitinimosi ir žalingų įpročių poveikį sveikatai tyrimas (dr. Žymantė Jankauskienė, Eglė Tonkevičiūtė)