APIE MUS

UAB „PRIVATI ERDVĖ“ savo veiklą vykdo nuo 2000 metų.

UAB „PRIVATI ERDVĖ“ – nekilnojamojo turto ir statybos valdymo bendrovė, kuri specializuojasi parduodant verslo ir visuomeninės paskirties nekilnojamojo turto objektus, pritraukiant investuotojus ir jų kapitalą, finansuojant efektyvius projektus, parengiant objektus inovacijų įsisavinimui.

UAB „PRIVATI ERDVĖ“ turi kvalifikuotus nekilnojamojo turto valdytojus ir statybininkus, turinčius tarptautinį pripažinimą, administratorius, auditorius, finansininkus ir juristus, ilgą laiką dirbusius didelių Lietuvos ir užsienio komercinių-finansinių kompanijų turto valdymo ir statybos struktūrose. Mūsų ekspertai padės išeiti į tarptautinę rinką, realizuoti turtą, įgyvendinti efektyvius statybos – renovacijos projektus.

UAB „PRIVATI ERDVĖ“ yra Lietuvos nekilnojamojo turto ir investicijų valdymo įmonių asociacijos (LITIVA) steigėja ir narys, o nuo 2005 metų ir Central European Real Estate Associations Network (CEREAN) nariu.
Šiuo metu CEREAN vienija 13 valstybių nekilnojamojo turto asociacijas ir 12500 fizinių asmenų.

UAB „PRIVATI ERDVĖ“sukaupė įvairiapusę duomenų bazę turto valdymo ir pardavimo klausimams spręsti. Jau 10 metų turto ir verslo ekspertai dirba nekilnojamojo turto pardavimo vadybos ir statybos srityse, stažavosi užsienio kompanijose ir bankuose.

UAB „PRIVATI ERDVĖ“ ruošia gyvenamųjų namų objektus, stato gyvenamuosius namus, juos parduoda ir administruoja.

UAB „PRIVATI ERDVĖ“ turi filialą Lenkijos valstybėje.

UAB „PRIVATI ERDVĖ“ yra užmezgusi konstruktyvius ryšius su Vokietijos, Anglijos, Italijos, Šveicarijos, JAV, Švedijos, Belgijos finansinėmis ir investicinėmis grupėmis ir fondais.

UAB „PRIVATI ERDVĖ“ klientai:

– Stambiųjų nekilnojamojo turto kompleksų ir įvairios paskirties statinių savininkai, fiziniai ir juridiniai asmenys;
– Komerciniai bankai, kiti nekilnojamojo turto ir hipotekos savininkai;
– Draudimo kompanijos;
– Kilnojamojo turto (įrengimų) lizingo ir inovacijų diegimo projektų vykdytojai;
– Bankrutuojančios ir likviduojamos didelės įmonės;
– Savivaldybės ir kitos valstybės struktūros;
– Finansiniai fondai.

UAB „PRIVATI ERDVĖ“ leidžia žurnalą „Privati erdvė“, skirtą nekilnojamojo turto specialistams, statytojams, architektams, dizaineriams.